Site icon Chitrangada Writes

The Tajmahal: Wordless Wednesday

The Tajmahal, Agra, India, Picture by ┬ęChitrangadasharan
Exit mobile version